Samen tegen verspilling

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is het ecosysteem van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor het bereiken van een gezamenlijk doel: Nederland één van de eerste landen ter wereld maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen in 2030. Samen maken we Nederland #verspillingsvrij.